Фарби для трафаретного друку Zephyr Gloss – це глянцеві фарби з слабким запахом, розроблені для високошвидкісного друку на поверхнях з жорсткого П.В.Х., полістиролу, самоклеючих вінілових плівок, більшості видів паперу і картону. Фарби дуже стабільні на ситі, добре продруковуються, особливо на чітких деталях надруку. При друці не накопичується статичний заряд. Надруки після висихання мають глянцеву поверхню і є світлостійкими. Оскільки ці фарби нетоксичні, їх можна використовувати для наклейок, етикеток та іграшок.

Краски для трафаретной печати Zephyr Gloss - это глянцевые краски со слабым запахом, разработанные для высокоскоростной печати на поверхностях с жесткого П.В.Х., полистирола, самоклеющихся виниловых пленок, большинства видов бумаги и картона. Краски очень стабильны на сите, хорошо пропечатываются, особенно на четких деталях надписи. При печати не накапливается статическое электричество. Надписи после высыхания имеют глянцевую поверхность и является светостойкими. Поскольку эти краски нетоксичны, их можно использовать для наклеек, этикеток и игрушек.

Фарби для трафаретного друку Zephyr Jet - це тріадні глянцеві фарби з дуже слабким запахом, розроблені для високошвидкісного друку на жорсткому П.В.Х., полістиролі та самоклеючих вінілових плівках. Ці фарби є нетоксичними, світлостійкими, характеризуються відмінною стабільністю на ситі, доброю здатністю до друку та мінімальним розтискуванням крапки при растровому друці внаслідок своєї тиксотропної природи. Надруки мають стійку до стирання гладеньку сатинову поверхню. Перевагами є також швидке висихання надруків та відсутність накопичення статичного заряду при друці

Краски для трафаретной печати Zephyr Jet - это триадные глянцевые краски с очень слабым запахом, разработанные для высокоскоростной печати на жестком П.В.Х., полистироле и самоклеющихся виниловых пленках. Эти краски являются нетоксичными, светостойкими, характеризуются отличной стабильностью на сите, хорошей способностью к печати и минимальным растискиваниям точки при растровой печати вследствие своей тиксотропной природы. Надпись имеет устойчивую к истиранию гладкую сатиновую поверхность. Преимуществами этой краски также быстрое высыхание надписи и отсутствие накопления статического заряда при печати.

Сторінка 6 із 6